Naue hỗ trợ với văn phòng kỹ thuật riêng

Văn phòng kỹ thuật của Naue là một phần quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đầy đủ cho ngành công nghiệp.

Đội ngũ kỹ sư lành nghề và được đào tạo của chúng tôi là các chuyên gia về địa tổng hợp và các ứng dụng của họ. Chúng tôi có thể hỗ trợ về thiết kế và tính toán.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp tư vấn kỹ thuật cho việc thiết kế và kích thước cũng như ứng dụng địa tổng hợp trong công việc tính toán, xây dựng đường bộ, đường sắt và giao thông, kỹ thuật thủy lợi và chôn lấp cũng như bảo vệ nước ngầm.

Dịch vụ kỹ thuật

Các dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Tính toán khả năng lọc và thoát nước
  • Thiết kế hệ thống chống thấm 
  • Phân tích độ ổn định của nền móng
  • Tư vấn thi công
  • Bố trí, lập kế hoạch thi công
  • Lập kế hoạch và thực hiện giám sát tại chỗ
  • Hỗ trợ QA/QC đầy đủ

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Hiện nay, tiêu chuẩn kỹ thuật mà Naue áp dụng tùy thuộc vào yêu cầu của từng Dự án cụ thể áp dụng trên từng Quốc gia khác nhau. Trong đó Việt Nam là một trong những thị trường mà Naue hướng đến. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật tùy thuộc vào các chỉ tiêu thí nghiệm. Các sản phẩm cụ thể được áp dụng. HIện nay Naue có thể đáp ứng mọi yêu cầu về kỹ thuật. Trong đó có hai Tiêu chuẩn chính là TCVN và ASTM được áp dụng phổ biến ở Việt Nam