Bảo vệ bền vững chống lũ lụt và xói mòn

Bất kỳ dự án xây dựng nào can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của các rãnh nhỏ và suối đều đòi hỏi sự bảo vệ bền vững chống lại lũ lụt và xói mòn.

Dòng suối tự nhiên hình thành cảnh quan và liên tục di chuyển. Chúng dịch chuyển một lượng lớn trầm tích, đất và flotsam. Trong quá trình này, không chỉ dòng suối tự thay đổi, mà toàn bộ khu vực suối bao gồm cả vùng đồng bằng ngập nước. Thông thường, chúng ta hầu như không nhận thấy những thay đổi này vì chúng xảy ra rất chậm. Tuy nhiên, trong thời gian lũ lụt, một dòng suối có thể được biến đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Ngày nay, các rãnh và suối được duỗi thẳng và thu hẹp phải được duy trì và sửa chữa liên tục sau các sự kiện lũ lụt nghiêm trọng. Những khoản đầu tư ngắn ngủi này cũng có thể được chuyển một phần vào sự hồi sinh của các nguồn nước và tạo ra các khu vực phát triển nước. Về lâu dài, đầu tư vào các khu vực phát triển nước gần như tự nhiên sẽ được đền đáp, vì nó làm giảm nguy cơ lũ lụt và khả năng thiệt hại.

Bảo vệ bền vững chống lũ lụt và xói mòn

Bất kỳ dự án xây dựng nào can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của các rãnh nhỏ và suối đều đòi hỏi sự bảo vệ bền vững chống lại lũ lụt và xói mòn.

Dòng suối tự nhiên hình thành cảnh quan và liên tục di chuyển. Chúng dịch chuyển một lượng lớn trầm tích, đất và flotsam. Trong quá trình này, không chỉ dòng suối tự thay đổi, mà toàn bộ khu vực suối bao gồm cả vùng đồng bằng ngập nước. Thông thường, chúng ta hầu như không nhận thấy những thay đổi này vì chúng xảy ra rất chậm. Tuy nhiên, trong thời gian lũ lụt, một dòng suối có thể được biến đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Ngày nay, các rãnh và suối được duỗi thẳng và thu hẹp phải được duy trì và sửa chữa liên tục sau các sự kiện lũ lụt nghiêm trọng. Những khoản đầu tư ngắn ngủi này cũng có thể được chuyển một phần vào sự hồi sinh của các nguồn nước và tạo ra các khu vực phát triển nước. Về lâu dài, đầu tư vào các khu vực phát triển nước gần như tự nhiên sẽ được đền đáp, vì nó làm giảm nguy cơ lũ lụt và khả năng thiệt hại.

Hệ thống sợi tự nhiên tạm thời

Hệ thống sợi tự nhiên phân hủy sinh học 100% với sợi coir là lý tưởng để lắp đặt tạm thời. Chúng làm giảm vận tốc dòng chảy và hỗ trợ thủy lực suối đa dạng.

Georolls ví dụ, cho phép dòng chảy được điều chỉnh cụ thể và do đó cung cấp các khu vực quá trình hình thái nước. Kích thước của các yếu tố bán dẫn riêng lẻ và dòng chảy được sửa đổi cho phép dòng chảy và các hình thức mặt cắt ngang, bóng tối hiện tại, sục sạo, fords và kè hình thành. Kết quả là sự đa dạng cấu trúc năng động phức tạp thúc đẩy điều kiện sinh thái cực kỳ tốt trong các vùng nước chảy.

Giải pháp điển hình

  • Mái dốc mương rảnh/suối thực vật
  • Thảm thực vật

Hệ thống vải địa kỹ thuật vĩnh viễn

Để lắp đặt vĩnh viễn, sự kết hợp sản phẩm geomat của Lưới 3D và các thành phần không dệt là phù hợp. Thảm kiểm soát xói mòn là mô-đun và bao gồm lưới 3D ổn định tia CỰC TÍM, sinh học và kháng hóa học.

Chúng làm giảm năng lượng dòng chảy ở các rãnh và đáy brooks để chỉ có các hạt nhỏ hơn có thể được vận chuyển và cung cấp không gian cho trầm tích. Kết hợp với thành phần không dệt, chúng cũng hỗ trợ giữ hạt bên dưới sản phẩm bằng cách tạo thành một rào cản hạt.

Giải pháp điển hình

Thực vật, bảo vệ sông suối

Sửa chữa kênh mương / sông suối