Xói mòn đất là quá trình tự nhiên làm ảnh hưởng đất tất cả các dạng địa hình. Trong nông nghiệp, xói mòn đất là quá trình lớp đất mặt bị mang đi nơi khác do các yếu tố vật lý như nước và gió hoặc các yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt.

Trong khi xói mòn là một quá trình tự nhiên, các hoạt động của con người làm gia tăng tốc độ xói mòn lên 10-40 lần. Xói mòn gia tăng có thể gây ra các vấn đề tại vị trí đó hoặc những nơi khác liên quan đến các dòng trầm tích này. Tại vị trí xói món như làm giảm sản lượng nông nghiệp và phá vỡ hệ sinh thái, cả hai yếu tố này làm giảm độ phì của tầng đất mặt.

Trong một vài trường hợp, kết quả cuối cùng là sự sa mạc hóa. Các ảnh hưởng ngoài nơi xói mòn như sự lắng đọng trầm tích trên các kênh dẫn và gây phú dưỡng các vực nước, cũng như gây phá vỡ đường sá và nhà cửa liên quan đến trầm tích.

Xói mòn do gió và nước là hai yếu tố cơ bản làm giảm chất lượng đất; nếu xét cả hai trường hợp này, chúng chiếm đến 84% sự xuống cấp của đất trên toàn cầu, nên đây là một trong những vấn đề môi trường quan trọng nhất toàn cầu

Hệ thống kiểm soát xói mòn từ NAUE được kiểm chứng ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm. Tuy vậy các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Malaysia thích hợp với các tiêu chuẩn của các Quốc gia Đông Nam Á. Trong đó có Việt Nam là đất nước hứng chịu nhiều thiệt hại nhất về xói mòn. Ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nặng nề nhất.

Việt Nam có bờ biển dài và hệ thống sông ngòi chằng chịt. Kiểm soát xói mòn ở Việt Nam đặt ra những vấn đề bức thiết, thách thức kỹ thuật địa chất và các kỹ thuật về cơ học đất. Do đó Hưng  Phú cùng NAUE mong muốn được mang lại những giải pháp thiết thực nhất thích hợp môi trường ở Việt Nam và có giá thành tiết kiệm. Mời bạn xem thêm trong các chuyên trang của chúng tôi.