Địa tổng hợp được sử dụng để giảm thiểu tác động của dòng chảy

Nước chảy đặt ra những thách thức đáng kể. Dòng chảy làm xói mòn các ngân hàng và khuấy động trầm tích. Họ lùng sục đất ở chân cầu tàu. Bãi biển bị cuốn trôi và cơ sở hạ tầng bị suy yếu. Đối với các kênh rạch, kênh rạch, sông và bờ sông, nhiều bộ địa tổng hợp được sử dụng để giảm thiểu tác động của việc di chuyển nước.

Mặt cắt ngang của một con đập để chống lũ với địa tổng hợp Naue

Túi vải địa kỹ thuật chứa đầy cát (ví dụ: Secutex® Soft Rock) được sử dụng để bảo vệ sục sạo cho chân tuabin gió ngoài khơi, tường cảng, cọc cầu và các cấu trúc khác.

Độ ổn định bộ lọc và độ bền lâu dài của chúng chống lại tác động kéo dài của lực sóng và xói mòn nước chảy. Chúng cũng là một giải pháp cực kỳ hiệu quả và kinh tế, thông qua việc cho phép tái sử dụng đất địa phương nhiều hơn để lấp đầy các máy điều khiển địa lý bảo vệ sục sạo, túi cát và ống.

Nơi xói lở hàm ếch trên một tuyến đường thủy do dòng chảy thủy lực tạo nên xói mòn, các thùng chứa đầy cát có thể được lắp đặt để lấp đầy không gian. Vật liệu vải địa kỹ thuật không dệt (ví dụ: Secutex® H) bền vững chống lại điều kiện xói mòn của dòng chảy thủy lợi.

Địa tổng hợp rào cản cũng được sử dụng để ngăn chặn việc rửa sạch đất trong các tuyến đường thủy chảy. Trong các kênh thủy lợi, thương mại và thủy điện, geomembranes và lót đất sét địa tổng hợp cải thiện lưu lượng nước và ngăn dòng chảy làm xói mòn lòng kênh và sườn dốc.

Các địa điểm được hưởng lợi từ việc bảo vệ hệ thống lót chống lại sục sạo bao gồm đập, đê, kênh rạch, ứng dụng khai thác mỏ và nhiều ứng dụng khác.

Lớp lót đất sét địa tổng hợp Bentofix® và geomembranes Carbofol® cung cấp hỗ trợ niêm phong này. Tùy thuộc vào lực của lưu lượng nước và điều kiện địa điểm, hỗ trợ địa âm bổ sung như vải địa kỹ thuật bảo vệ có thể được sử dụng.

Lợi ích sinh thái và chi phí

Địa tổng hợp của Naue cung cấp hiệu suất lâu dài cho cơ sở hạ tầng trong và xung quanh các tuyến đường thủy di chuyển trong khi giảm lượng khí thải carbon cả về xây dựng và tuổi thọ công trình.

Trong việc xây dựng với các chất địa tổng hợp như Carbofol® geomembranes, Bentofix® GCLs và vải địa kỹ thuật không dệt Secutex® H, chất lượng nước được cải thiện khi ngăn chặn xói lở đất. Loại bỏ mối đe dọa của xói mòn cũng cải thiện tuổi thọ và yêu cầu bảo trì cho công trình, cuối cùng làm giảm sự xáo trộn đất công trình

Độ bền và độ ổn định bộ lọc của secutex® Soft Rock geocontainers làm giảm hoặc loại bỏ sự cần thiết phải điền đặc biệt trong cài đặt, và các tính chất nhẹ, effi cient của các geosynthetics trong giao hàng đến trang web (so với tổng hợp thông thường) có nghĩa là signifi cantly ít xe tải là cần thiết trong vận chuyển.

Một số sản phẩm Bentofix® thậm chí có thể được lắp đặt trong điều kiện rất ẩm ướt hoặc dưới nước, có thể cho phép một tuyến đường thủy duy trì hoạt động trong quá trình phục hồi hoặc cho các công trình xây dựng tiến hành an toàn bất chấp điều kiện thời tiết giáo phái diffi.

Việc thiết kế địa tổng hợp Naue vào các phần cơ sở hạ tầng có nguy cơ sục rửa này có thể loại bỏ rủi ro sục sạo trong khi làm cho việc xây dựng trở nên hiệu quả hơn, cải thiện chất lượng nước và độ tin cậy của việc cung cấp nước, giảm thiểu chi phí dài hạn và kéo dài tuổi thọ.