Giao nhận hàng hóa

Thỏa thuận giao nhận là quy trình tiếp theo, khi các thỏa thuận về Chính sách thanh toán đã nêu nên trên thực hiện thành công.

  • Đối với các tỉnh thuộc Miền Trung giao hàng sau 5 ngày (Đối với các đơn hàng sỉ)
  • Đối với các tỉnh thuộc Miền Tây Nam Bộ giao hàng sau 3 ngày (Đối với các đơn hàng sỉ )

Chính sách giao nhận của Hưng Phú khá linh hoạt trong các đơn lẻ. Hệ thống Chành xe Bắc Nam được kết hợp để giao nhận vài cuộn hàng Vải địa kỹ thuật. Vài trăm mét vuông Màng chống thấm HDPE. Hoặc gửi mẩu.

Đội xe giao nhận hàng hóa của Hưng Phú bao gồm các xe Tải từ 1,8T giao hàng nội thành Hồ Chí Minh, hoặc giao tận nơi các đơn hàng lẻ từ vài trăm Kg đến 1,8T hàng hóa. Tùy thuộc vào thỏa thuận giao nhận và Thanh toán của Quý khách hàng. Xe tải nhẹ 3,5T có thể giao từ 5.000 – 10.000 m2 vải địa kỹ thuật.

Xe tải giao nhận Hưng Phú từ 8T để giao các đơn hàng Rọ đá. Tùy thuộc vào công trình của Quý khách ở địa hình đường sá để quyết định giao hàng tại chân công trình cho Quý khách hay không.

Các công trình thi công Rọ đá – Thảm đá thường nằm xa ngoài các luồng lạch, đường bộ di chuyển khó khăn. Hưng Phú khuyến nghị quý khách vận chuyển bằng đường thủy, vận chuyển bằng ghe hoặc tàu. Nếu quý khách cần, Hưng Phú có thể giới thiệu dịch vụ vận chuyển này.

Hãy liên hệ theo số điện thoại có trên website của chúng tôi để phản ánh. Hoặc Quý khách có thể vào trong Fanpages của chúng tôi sẽ được trả lời nhanh chóng nhất.