rọ đá hưng phú

Máy đan chuyên dụng sản xuất lưới thép xoắn đôi

Máy đan lưới thép mắt cáo xoắn kép theo tiêu chuẩn ASTM A975-97. Với chiều ngang mắt lưới là 6cm, 8cm và 10cm.

Với công suất mỗi máy đan được vận hành bởi đội Công nhân lành nghề. Mỗi tháng công suất của nhà máy chúng tôi đặt 120 đến 150 Tấn/tháng sản phẩm.

Sản xuất theo tiêu chuẩn

TCVN 10335:2014 và TCVN 2053:1993

Tiêu chuẩn Rọ đá là tiêu chuẩn mà các nhà thầu thi công. Nhà sản xuất và Kỹ sư thiết kế. Bắt buộc phải áp dụng theo vào trong Dự án của mình. Đó là áp dụng các quy chuẩn về nghiệm thu, thi công, thiết kế. Các dự án với các công trình. Thuỷ lợi. Đường bộ. Đường sắt. Các công trình bảo vệ môi trường. Công trình cảnh quan. Các công trình khác có sử dụng Rọ đá đều được áp dụng.

Tiêu chuẩn Rọ đá được viện dẫn từ các tiêu chuẩn thí nghiệm của ASTM. HIện nay các tiêu chuẩn rọ đá được áp dụng bởi 02 hình thức cho các nhà sản xuất. Đó là tiêu chuẩn về dây đan. Tiêu chuẩn về nghiệm thu trong thi công.