Màng địa kỹ thuật tổng hợp 

Màng chống thấm HDPE NAUE, màng đất sét nén tổng hợp được sản xuất để: Xử lý Chống thấm và đảm bảo bảo môi trường lâu dài. Nhờ các nguyên liệu thô chất lượng cao, được lựa chọn, các công trình chống thấm trong đường hầm, khai thác mỏ hoặc bãi chôn lấp rác thải trên toàn thế giới được hưởng lợi từ tính chống thấm cao của màng địa chống thấm tổng hợp của chúng tôi.

Sorry, no pages was found