Xây dựng cấu trúc đất gia cố với bức tường rọ đá tạo cảnh quan thiên nhiên

Bãi rác Hannover, Đức: Ngay bên cạnh chân phía bắc của bờ kè của bãi rác cũ có một khu vực cắt vội vàng được coi là đặc biệt đáng để bảo tồn. Để ngăn chặn sự can thiệp vào môi trường sống này do việc san lấp bờ kè, một công trình được gia cố địa tổng hợp đã được dựng lên dọc theo 200m.

Cấu trúc đất được gia cố địa lý ở đây đã được lắp đặt phía sau một bức tường gabion. Cốt thép địa âm bao gồm các lớp gia cố bằng cách sử dụng lưới điện địa chất Secugrid® 400/50 R6 Z. Sự tách biệt giữa các lớp là 50cm, tương ứng với chiều cao của các phần gabion, để các lớp gia cố có thể được liên kết với các phần gabion để chuyển tải.

Công trình hỗ trợ cao 9,5m được chia thành hai bức tường Rọ đá và hai bờ kè trung gian. Các kè trung gian có độ dốc 1:2 (kè dưới) và 1:2,5 (kè trên). Các bức tường gabion nghiêng ở 3,5 ° từ thẳng đứng chống lại các cấu trúc hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.