Trong đường hầm, địa tổng hợp được sử dụng để niêm phong các khu vực chịu áp suất thủy lực cao

Giải pháp Naue là sử dụng một lớp duy nhất của Carbofol® polyolefin geomembrane, sử dụng vải địa kỹ thuật không dệt Secutex® để bảo vệ geomembrane khỏi bề mặt sút-crete thô.

Trong xây dựng đường hầm, nơi cần thoát nước, các hệ thống thoát nước địa âm như Secudrain® cũng được sử dụng để vận chuyển và xả nước nứt.

Bằng cách sử dụng các giải pháp địa tổng hợp hoàn chỉnh từ Naue, một nền tảng khô hoặc đường hầm có thể được tạo ra với các vật liệu và công nghệ hiện đại.

Carbofol® geomembranes cũng như Bentofix® Geosynthetic Clay Liners được sử dụng cho các ứng dụng niêm phong thủy lực. Sản phẩm không dệt Secutex® được sử dụng để lọc, tách và bảo vệ. Secudrain® được sử dụng để thoát nước trong khi lưới địa âm Secugrid® là lý tưởng để gia cố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.