Kè gia cố cơ bản với SECUGRID® HS

 

Vào mùa hè năm 1997, trận lụt lớn nhất được biết đến xảy ra dọc theo sông Oder biên giới Đức-Ba Lan. Do tình hình lũ lụt kéo dài vài tuần, khoảng 5.500 ha đất nông nghiệp và khu dân cư với khoảng 400 ngôi nhà đã bị ngập lụt do nhiều sự cố đê điều. Hàng ngàn người đã phải sơ tán.

Do hậu quả của trận lụt năm 1997 và các sự kiện lũ lụt nhỏ hơn sau đó, các con đê cho thấy nhiều vi phạm. Chúng được gây ra bởi những điểm yếu trong hình học đê cũng như do các vấn đề trong đất nền.

Để chịu được các sự kiện lũ lụt trong tương lai, một con đê hiện có đã được xây dựng lại trên chiều dài 3 km giữa đô thị Friedrichsthal và thành phố Gartz. Các cuộc điều tra đất bên dưới đê cũ cho thấy các lớp than bùn, bùn hữu cơ và đất sét tương đối sâu. Để đảm bảo đủ sự ổn định của đê mới, geogrid Secugrid® HS đã được lắp đặt làm cốt thép cơ bản.

Các tấm geogrid riêng lẻ được lắp đặt với hướng ứng suất chính của chúng vuông góc với trục đê bằng cách sử dụng thanh spreader. Các tấm liền kề được chồng lên nhau bởi 50 cm ngang theo hướng lắp đặt.

Trên toàn bộ chiều dài của con đê giữa Friedrichsthal và Gartz, tổng cộng khoảng 63.000 m² của geogrid cường độ cao đã được lắp đặt.

Việc xây dựng lại đê được thực hiện bằng cách loại bỏ một phần đê cũ và tái thiết như một cái gọi là “đê 3 vùng”. Trên sườn dốc đối diện với mặt nước, một lớp lót đất sét địa tổng hợp (GTD) đã được lắp đặt làm hệ thống niêm phong.

Do độ bền cao và độ bền kéo dài hạn, Secugrid® HS đóng góp đáng kể vào các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc biên giới Đức-Ba Lan.

Ưu điểm cho dự án của bạn:

  • Tăng cường an toàn trước thất bại toàn cầu
  • Chiều cao lấp đầy lớn hơn có thể
  • Các khu định cư đồng nhất
  • Tăng tốc, xây dựng theo giai đoạn (hợp nhất)
  • Giảm chi phí tổng thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.