Dễ dàng ổn định độ dốc, rào cản tiếng ồn hiệu quả và xây dựng đường trên sườn dốc

Lưới  địa kỹ thuật Secugrid® để gia cố độ dốc, đê điều, khắc phục các sườn dốc thất bại, dốc thực vật, rào cản tiếng ồn, công trình kè, trục cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.