Vải địa kỹ thuật không dệt Secutex® Green 100% phân hủy sinh học

Do khả năng phân hủy sinh học được chứng nhận, dư lượng của sản phẩm không gây hại cho môi trường. Secutex® Green có khả năng chống tia CỰC TÍM. Do đó, sản phẩm không dệt có thể được sử dụng trong các ứng dụng chưa từng thấy.

Naue GreenLine

Tính bền vững ngày càng trở nên quan trọng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các giải pháp địa kỹ thuật đã và đang góp phần vào sự bền vững hơn trong ngành xây dựng trong một thời gian dài.

Naue GreenLine của chúng tôi đang tiến thêm một bước bằng cách tập trung hoàn toàn vào các sản phẩm phân hủy sinh học.

Bền vững

Giảm lượng khí thải giao thông và cải thiện sự cân bằng CO2.

Phân hủy sinh học

Khả năng phân hủy được chứng nhận cả trong ủ công nghiệp và nhà ở cũng như trong điều kiện thích hợp trong môi trường.

Nguyên liệu tái tạo

Sử dụng nguyên liệu thô hữu cơ, tự nhiên và tái tạo độc quyền.

Chuyển hóa

Chế biến vải địa kỹ thuật không dệt hữu cơ bởi các sinh vật đất, vi sinh vật và nấm.

Giải pháp tiêu biểu với Secutex® Green

Tách và lọc lớp trong làm vườn và cảnh quan

Làm vườn và cảnh quan

Secutex® Green có thể được sử dụng trong làm vườn và cảnh quan dưới các con đường để bảo vệ đất hoặc bảo vệ xói mòn. Vào cuối tuổi thọ của nó, thảm thực vật và rễ của chúng chiếm các đặc tính lọc mong muốn và đảm bảo giữ đất.

 
 

Lớp tách và lọc trong đường xây dựngXây dựng đường và đường mòn tạm thời

Secutex® Green thích hợp để tách đất, như một lớp lọc chống lại sự vận chuyển hạt đất không mong muốn và như một lớp bảo vệ, đặc biệt là cho các khu vực nhạy cảm như lối đi bộ trong khu vực bảo vệ cảnh quan và khu bảo tồn thiên nhiên.

 
 

Tách và lọc lớp trong kỹ thuật thủy lựcBảo vệ ngân hàng / phát triển nguồn nước tự nhiên, bảo vệ bờ biển và bảo vệ sục rửa

Đằng sau fascines, Secutex® Green phục vụ để giữ lại đất cho đến khi thảm thực vật tiếp quản chức năng này. Secutex® Green cũng có thể được sử dụng như một lớp lọc giữa các kích thước hạt khác nhau cho đến khi rễ ổn định đất. Secutex® Green cũng có sẵn dưới dạng container cát địa kỹ thuật Secutex® Green Soft Rock.

Lợi ích của dự án

  • Còn lại tại chỗ hoặc ủ phân sau khi sinh
  • Không xâm nhập vào môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành hoặc tái tạo
  • Khả năng chống tia UV

Ưu điểm của Secutex® Green

Secutex® Green phù hợp với tất cả các ứng dụng cần giải pháp tạm thời.

 

Tuổi thọ dự kiến

Phạm vi ứng dụng và việc duy trì chức năng phụ thuộc vào các yếu tố trang web như điều kiện đất, nước và khí hậu của dự án tương ứng. Theo quy định, một cuộc sống phục vụ ba năm có thể được giả định. Tuổi thọ cụ thể của sản phẩm phụ thuộc phần lớn vào hoạt động sinh học của môi trường.

 

Lớp độ bền vải địa kỹ thuật

Sản xuất công nghiệp của sợi và quá trình cần liên tục đảm bảo chất lượng liên tục và có thể tái tạo của sản phẩm không dệt.

Do đó, nó có thể được gán cho một trong những lớp mạnh mẽ địa kỹ thuật GRK (theo tờ rơi về việc sử dụng địa tổng hợp trong đào đất để xây dựng đường).

Secutex® Green có sẵn trong các lớp mạnh mẽ GRK 2 đến GRK 5 và có chiều rộng 2m, 4m và 6m.

Ước tính bảo tồn tuổi thọ theo ứng dụng và điều kiện môi trường dự kiến

 
Yêu cầu thu hồi bao bì bằng cách ủ phân và phân hủy sinh học

xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với Euronorm EN 13432, “Yêu cầu thu hồi bao bì bằng cách ủ phân và phân hủy sinh học”.

 
 

TÜV Logo OK compost home for Secutex@ Greenđảm bảo khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn trong phân hữu cơ.

 
 

TÜV Logo OK compost công nghiệp cho Secutex@ Greenđảm bảo khả năng phân hủy sinh học trong nhà máy ủ phân công nghiệp.

 
 

Nước phân hủy sinh học TÜV Logo OK cho Secutex@ Greenđảm bảo phân hủy sinh học trong môi trường nước ngọt tự nhiên.

 
 

TÜV Logo OK đất phân hủy sinh học cho Secutex@ Greenđảm bảo sự xuống cấp hoàn toàn trong đất tự nhiên.

 
 

TÜV Logo OK biển phân hủy sinh học cho màu xanh lá cây Secutex@đảm bảo khả năng phân hủy sinh học trong môi trường nước biển tự nhiên.

Thông tin sản phẩm 

Secutex® Green - Trung tâm du khách truy cập đường bộ & khu vực bãi đậu xe Northam Burrows Visitor Centre, Bắc Devon

Ưu điểm của Secutex® Green

Thông số kỹ thuật 

Secutex_Green_120G1_GRK_5

Secutex_Green_90G1_GRK_5

Secutex_Green_60G1_GRK_4

Secutex_Green_40G1_GRK_3

Secutex_Green_30G1_GRK_2