Thảm thoát nước Secudrain®

Thảm thoát nước Secudrain® là một geocomposite của lõi thoát nước monofilament ép sóng và ít nhất một vải địa kỹ thuật không dệt Secutex® làm lớp tách / lọc. Tất cả các thành phần được làm bằng polypropylene và được liên kết chặt chẽ với nhau.

Giải pháp điển hình với Secudrain®

  • Thoát nước của các lớp đất tái tạo / che phủ trên hệ thống niêm phong
  • Thoát nước khí dưới hệ thống niêm phong hoặc các tòa nhà
  • Phát hiện rỉ nước rỉ rác trong các hệ thống niêm phong nhiều lớp
  • Thấm nước thoát nước tại các công trình xây dựng như abutments cầu, hầm vv

Ưu điểm của Secudrain®

Ưu điểm 1: Hành vi lâu dài tuyệt vời của các geocomposites thoát nước Secudrain®

Hành vi lâu dài của Secudrain® WD đã được điều tra rộng rãi trong cả hai thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực địa. Cấu trúc sóng của lõi thoát nước đảm bảo công suất thủy lực cao trong dài hạn.

Ưu điểm 2: Secudrain® là kinh tế và hiệu quả

Các lớp thoát nước thông thường bao gồm một số decimeters sỏi dày hoặc vật liệu thô tương tự. Secudrain® thay thế vật liệu khoáng tương đương với việc phân công công việc và ứng dụng máy móc giảm đáng kể do vận chuyển và lắp đặt dễ dàng hơn.

Ưu điểm 3: Các thành phần hợp nhất nhiệt cho liên kết chống cắt cao

Secudrain® geocomposites đạt được sức mạnh cắt bên trong cao do nhiệt hạch của các thành phần địa kỹ thuật đến lõi thoát nước. Liên kết chống cắt này cũng đơn giản hóa việc lắp đặt các tấm geocomposite.

Sơ đồ chỉ số chống trượt của thảm thoát nước Secudrain WD dưới tải nén

Tài liệu thảm thoát nước secudrain®

Tài liệu kỹ thuật Secudrain

Thông số kỹ thuật secudrain®

Thông số kỹ thuật Secudrain