Hệ thống hai bức tường Naue DW cho các cấu trúc đất gia cố

Hệ thống Naue DW là một hệ thống hai bức tường, trong đó cấu trúc đất gia cố được giữ riêng biệt với khu vực phía trước. Cấu trúc đất được gia cố bao gồm một lớp gia cố chính Secugrid® được lắp đặt bằng cách sử dụng phương pháp bọc xung quanh ở phía trước ván khuôn vĩnh viễn.

Khi hỗ trợ lắp đặt (ván khuôn vĩnh viễn), một cấu trúc đất gia cố Secugrid® với các yếu tố đối mặt với hiệu quả vĩnh viễn hoặc tạm thời được cài đặt, có thể được điều chỉnh theo hồ sơ độ dốc. Để tránh xói mòn đất trong khu vực đối mặt Với secutex® lọc không dệt hoặc thảm kiểm soát xói mòn Secumat® được sử dụng. Là bước thứ hai vĩnh viễn (bền) các yếu tố đối mặt hiệu quả (làm bằng lưới thép mạ kẽm) được lắp đặt với một khoảng cách xác định và kết nối với cấu trúc đất.

Một điền sau đây được thực hiện với vật liệu đá (khoảng 60 – 90mm) cung cấp một hình ảnh thẩm mỹ. Do đó, hệ thống được bảo vệ cao chống lại sự phá hoại, tác động giao thông, hỏa hoạn và các tác động bên ngoài khác. Nếu cần thiết, các bộ phận của hệ thống đối mặt có thể được trao đổi. Ngoài ra, hệ thống hấp thụ tiếng ồn giao thông và đóng vai trò là rào cản tiếng ồn. Hệ thống được đặc trưng bởi tính linh hoạt cao trong trường hợp điều chỉnh các yêu cầu liên quan đến dự án và thiết kế hình học và do đó dẫn đến một giải pháp định hướng kinh tế và tự nhiên.

Cốt thép Secugrid® PET được sử dụng cho hệ thống này được thiết kế theo các tính chất cụ thể của đất và yêu cầu tĩnh theo ví dụ EC7 dưới sự xem xét của EBGEO hoặc BS 8006

Giải pháp với Secugrid® m3 DW

 • Phục hồi sự cố dốc
 • Bảo vệ sườn dốc và tường với
 • Độ nghiêng lên đến 90 °
 • Cài đặt trong trường hợp dốc bước
 • Tường chắn tiếng ồn

Ưu điểm được chọn của Secugrid® m3 DW

 • Ổn định lâu dài ngay cả với độ nghiêng lên đến 90 °
 • Thiết kế khu vực đối mặt là thay đổi
 • Khả năng chịu tải cao
 • Độ nghiêng có thể điều chỉnh riêng của bề mặt dốc bằng cách thay đổi kẹp / miếng đệm thép
 • Miếng đệm thay đổi cho phép điều chỉnh mặt dốc cụ thể của trang web
 • Xây dựng nhanh chóng và dễ dàng
 • Đất tại chỗ (bao gồm cả đất gắn kết) có thể được sử dụng
 • Cực kỳ kinh tế, do khả năng sử dụng đất gắn kết tại chỗ thay vì xử lý hoặc thay thế chúng bằng đất hạt không gắn kết và đắt tiền
 • Lưới điện địa chất Secugrid® có thể được sử dụng với đất ổn định xi măng và vôi
 • Lợi ích sinh thái liên quan đến việc sử dụng đất địa phương bao gồm giảm ô nhiễm giao thông (và chi phí) và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Thành phần hệ thống

 • Dây rò rỉ địa chất Secugrids® như các yếu tố gia cố hiệu quả tĩnh
 • Bộ lọc secutex® không dệt
 • Sửa chữa các yếu tố
 • Các yếu tố lưới thép làm ván khuôn vĩnh viễn
 • Các yếu tố lưới thép mạ kẽm như hệ thống mặt trước hai bức tường, hiệu quả tĩnh

Thi công lắp đặt Secugrid® m3 DW

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Bước 7

Bước 8

Tài liệu cấu trúc đất gia cố địa tổng hợp

Bảng điều khiển hệ thống Secugrid® m3

Hệ thống Secugrid® m3 NAIL

Secugrid® m3 hệ thống GABION (Rọ Đá)

Hệ thống Secugrid® m3 CLAMP

Secugrid® m3 hệ thống BLOCK

Các hệ thống Secugrid® m