Lưới địa kỹ thật tổng hợp NAUE 

Naue  là sự lựa chọn cho tất cả các ứng dụng Lưới địa kỹ thuật cường độ cao trong một thời gian dài cho dự án của bạn là cần thiết. Việc lựa chọn các polyme được sử dụng kết hợp với công nghệ sản xuất sản phẩm được áp dụng đảm bảo một sản phẩm ổn định và gia cố mạnh mẽ, bền vững.