Sửa chữa cho các sản phẩm sợi tự nhiên Secumat® Green

Cùng với các sản phẩm sợi tự nhiên của Secumat® Green, việc sửa chữa tạo thành một hệ thống kiểm soát xói mòn bền vững và an toàn trên các rãnh và suối từ một nguồn duy nhất.

Secumat® Green PinW

Secumat® Green PinW là một chân gỗ dài 30 cm với một thanh chéo không thể thiếu. Nó được làm bằng cách sử dụng cưa răng tốt và gỗ cứng không có nút thắt, độ bền cao và không được điều trị.

Gỗ đồng nhất, dày đặc được sử dụng được lấy từ các nguồn có trách nhiệm và bao gồm các nguyên liệu thô tái tạo.

Giải pháp điển hình

Đảm bảo độ dốc rãnh / suối

Sửa chữa các dự án xây dựng kỹ thuật

Độ dốc cơ sở hạ tầng

Lợi ích

Phân hủy sinh học 100%

Nhanh chóng và dễ dàng chèn vào mặt đất do đầu nhọn

Chi phí lắp đặt thấp do dễ xử lý

Tài liệu kỹ thuật 

Secumat® Green PinW