Bảo vệ bền vững chống xói mòn trên sườn dốc, rãnh và suối

Secumat® Green Jute N là một giải pháp kiểm soát xói mòn tạm thời, bền vững. Nó bao gồm một lưới dệt cong (dọc) và ngang (ngang) với các lỗ có thể thay thế trong lưới.Nó được làm từ 100% sợi đay không được xử lý có độ dày tự nhiên khi quay và hoàn toàn có thể phân hủy sinh học.

Giải pháp điển hình

    • Tạo thảm thực vật cho cơ sở hạ tầng
    • Bảo vệ sông suối
    • Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của đất trong các vùng nước tĩnh lặng

Lợi ích

Phân hủy sinh học 100%

Hiệu quả về chi phí do bảo trì tối thiểu và không có chi phí xử lý

Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng và không cần phải được bảo hiểm

Có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như độ dốc < 10 °

Lý tưởng cho các trường hợp sự phát triển của thảm thực vật đòi hỏi không quá 12 tháng

Tài liệu kỹ thuật 

Secumat® Green PinW

Đay xanh Secumat® N