Lưới 3D Secumat®: Bảo vệ vĩnh viễn chống xói mòn trên sườn dốc, rãnh và suối

Lưới 3D Secumat® được ép đùn, thảm kiểm soát xói mòn ba chiều bao gồm lưới 3D ổn định tia cực tím, sinh học và hóa học. Chúng làm giảm lực tác động của lượng mưa và cải thiện rõ ràng sự xâm nhập, khối lượng nước xâm nhập vào kho lưu trữ đánh chặn, lưu trữ chuyển tiếp.

Secumat® 3D Meshes có sẵn với

 • Vải Rashel
 • Geogrid
 • Sản phẩm không dệt

Sản phẩm Secumat® 3D Mesh với vải rashel

Các sợi dày hơn làm cho các sản phẩm Secumat® 3D Mesh với vải rashel trở thành một giải pháp lý tưởng cho đất sỏi. Cấu trúc rễ nhân tạo cung cấp kiểm soát xói mòn tuyệt vời do ổn định đất và rễ.

Giải pháp điển hình

Bảo vệ sườn dốc trong các dự án cơ sở hạ tầng

Thực vật, bảo vệ và bảo vệ các hệ thống phải đối mặt

Thực vật rãnh /suối bờ

Lợi ích

 • Cài đặt nhanh chóng và tiết kiệm chi phí
 • Không cần công cụ đặc biệt hoặc chuyên môn kỹ thuật
 • Có thể được cố định mông vào mông trên sườn dốc mà không cắt lỗ
 • Chức năng vĩnh viễn đáng tin cậy

Sản phẩm Secumat® 3D Mesh với geogrid

Một geogrid được tích hợp vào mặt dưới của Lưới 3D như một cấu trúc gia cố. Cấu trúc rễ nhân tạo cung cấp kiểm soát xói mòn tuyệt vời do ổn định đất và rễ và phù hợp để ngăn chặn clods đất phá vỡ gần bề mặt của các khu vực lớn hơn.

Giải pháp điển hình

Bảo vệ sườn dốc trong các dự án cơ sở hạ tầng

Thực vật, bảo vệ và bảo vệ các hệ thống phải đối mặt

Thực vật rãnh /suối bờ

Lợi ích

 • Cài đặt nhanh chóng và tiết kiệm chi phí
 • Không cần công cụ đặc biệt hoặc chuyên môn kỹ thuật
 • Có thể được cố định mông vào mông trên sườn dốc mà không cắt lỗ hoặc trong hệ thống Naue m3
 • Chức năng đáng tin cậy và vĩnh viễn

Sản phẩm Secumat® 3D Mesh với vải không dệt

Lưới 3D với vải không dệt có sự kết hợp geogrid / không dệt tích hợp hoạt động như một cấu trúc gia cố và cấu trúc bộ lọc. Cấu trúc 3D được bổ sung bởi một lỗ chân lông mở tách và vật liệu không dệt. Cấu trúc rễ nhân tạo cung cấp kiểm soát xói mòn tuyệt vời do ổn định đất và rễ.

Giải pháp điển hình

Bảo vệ sườn dốc trong các dự án cơ sở hạ tầng

Thực vật, bảo vệ và bảo vệ các hệ thống phải đối mặt

Thực vật rãnh /suối bờ

Lợi ích

 • Cài đặt nhanh chóng và tiết kiệm chi phí
 • Không cần công cụ đặc biệt hoặc chuyên môn kỹ thuật
 • Nhiều khả năng ứng dụng do cấu trúc gia cố của sản phẩm không dệt

Tài liệu kỹ thuật Secumat 

Mỏ neo secumat®

Secumat® PinU

Lưới 3D Secumat®

Các sản phẩm tương tự