Yếu tố lọc trong hệ thống thoát nước

Lọc vải địa kỹ thuật
Secutex® 151 GRK 3

Chức năng

Lớp tách giữa giường ống và phân cấp hạt mịn

Lọc vải địa kỹ thuật quấn quanh bộ thu nước tổng hợp sỏi để ngăn chặn sự xâm nhập của tiền phạt từ đất xung quanh và làm tắc nghẽn bộ sưu tập

Yêu cầu của Deutsche Bahn:

Trình độ chuyên môn sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất (HPQ) theo ứng dụng 3.3*

Vải địa kỹ thuật không dệt liên kết cơ học GRK 3

Lợi thế

  • Mạnh mẽ chống lại các điều kiện cài đặt điển hình
  • Linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh theo sự bất thường của đất bình thường
  • Hiệu suất bộ lọc dài hạn do độ dày không dệt dày hơn

*Thông số kỹ thuật sản phẩm địa tổng hợp của chúng tôi phù hợp với trình độ sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất Đức (HPQ, Số ứng dụng theo Tiêu chuẩn DB 918 039 “Điều kiện phân phối kỹ thuật cho Geosynthetics trong xây dựng đường sắt”, Deutsche Bahn AG) Tất cả các loại sản phẩm được đề cập đều là mẫu mực theo các thông số kỹ thuật nêu trên. Các loại sản phẩm có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của địa phương hoặc yêu cầu của khách hàng.