Thoát nước các khu vực lấp đầy

Hệ thống
thoát nước địa tổng hợp Secudrain® 131 C WD 401 131 C

Hệ thống thoát nước địa âm để thoát nước các nút cầu. Thu gom và xả nước thấm an toàn.

Chức năng

Tách

Lọc

Thoát

Yêu cầu của Deutsche Bahn

Trình độ chuyên môn sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất (HPQ) theo ứng dụng 3.10*

Lợi ích 

  • Thay thế cốt thoát nước tự nhiên
  • Sử dụng bộ lọc vải địa kỹ thuật không dệt Secutex®
  • Hiệu suất thủy lực lâu dài của hệ thống thoát nước Secudrain®

*Thông số kỹ thuật sản phẩm địa tổng hợp của chúng tôi phù hợp với trình độ sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất Đức (HPQ, Số ứng dụng theo Tiêu chuẩn DB 918 039 “

Điều kiện phân phối kỹ thuật cho Geosynthetics trong xây dựng đường sắt”, Deutsche Bahn AG) Tất cả các loại sản phẩm được đề cập đều là mẫu mực theo các thông số kỹ thuật nêu trên. Các loại sản phẩm có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của địa phương hoặc yêu cầu của khách hàng.