Lớp tách và lọc dưới nền móng

Lọc vải địa kỹ thuật
Secutex® 251 GRK 4

Chức năng

Tách các lớp đất với kích thước hạt khác nhau

Giữ đất tuyệt vời của vải địa kỹ thuật lọc ngăn ngừa rửa ra khỏi đường rây

Yêu cầu của Deutsche Bahn

Trình độ chuyên môn sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất (HPQ) theo ứng dụng 3.4*

Vải địa kỹ thuật không dệt liên kết cơ học GRK 4

Lợi thế

  • Độ thấm cao
  • Cuộn lên đến chiều rộng 6,0m
  • Tương tác ma sát cao

*Thông số kỹ thuật sản phẩm địa tổng hợp của chúng tôi phù hợp với trình độ sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất Đức (HPQ, Số ứng dụng theo Tiêu chuẩn DB 918 039 “Điều kiện phân phối kỹ thuật cho Geosynthetics trong xây dựng đường sắt”, Deutsche Bahn AG) Tất cả các loại sản phẩm được đề cập đều là mẫu mực theo các thông số kỹ thuật nêu trên. Các loại sản phẩm có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của địa phương hoặc yêu cầu của khách hàng.