Gia cố lưới địa kỹ thuật cường lực cao‎

Geogrid reinforcement
Combigrid® 40/40 Q1 GRK 4 DB

Chức năng

Gia cố đất (không tính toán thiết kế)

Tách và lọc

Yêu cầu của Deutsche Bahn

Trình độ chuyên môn sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất (HPQ) theo ứng dụng 3.5*

Lưới địa  biaxial

Tách và lọc

Độ bền kéo ≥ 40kN/m

Vải địa kỹ thuật không dệt liên kết cơ học GRK 4

Lợi thế

  • Lồng vào nhau ngay lập tức với cốt liệu bìa (không có kéo dài sản xuất cụ thể)
  • Sức đề kháng cao chống lại sự tấn công của hóa chất và vi sinh vật
  • Tiết kiệm chi phí với độ dày khóa học cơ sở giảm

*Thông số kỹ thuật sản phẩm địa tổng hợp của chúng tôi phù hợp với trình độ sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất Đức (HPQ, Số ứng dụng theo Tiêu chuẩn DB 918 039 “Điều kiện phân phối kỹ thuật cho Geosynthetics trong xây dựng đường sắt”, Deutsche Bahn AG)

Tất cả các loại sản phẩm được đề cập đều là mẫu mực theo các thông số kỹ thuật nêu trên. Các loại sản phẩm có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của địa phương hoặc yêu cầu của khách hàng.