Chống thấm đường hầm

Các đường hầm hiện đại được lên kế hoạch với tuổi thọ chức năng hơn 100 năm. Chúng phải được bảo vệ đúng cách chống lại tác động của nước ngầm. Do đó, có nhu cầu cao về cấu trúc và chống thấm. Điều rất quan trọng là cung cấp một hệ thống chống thấm hoàn toàn tương thích.

Giải pháp hệ thống hoàn chỉnh

Từ các thành phần hệ thống chất lượng cao “Made in Germany”, đến việc lắp đặt bởi một đội ngũ lắp đặt được chứng nhận, Naue cung cấp giải pháp lý tưởng, hoàn chỉnh để chống thấm đường hầm.

Về nguyên tắc, có sự khác biệt được thực hiện trong xây dựng đường hầm giữa chống thấm chống lại áp lực nước và chống thấm nước. Đối với nước thấm, một màng chống thấm HDPE Carbofol® dày 2 mm có thể được sử dụng như một con dấu ô. Đối với nước thủy tĩnh xảy ra, việc sử dụng chống thấm toàn diện (360 °) với hệ thống tách là giải pháp cần thiết. Điều này dẫn đến ba hệ thống chống thấm khác nhau.

Hệ thống chống thấm nước thấm (SWA) “Đường hầm thoát nước”

Cấu trúc được bảo vệ chống lại nước bởi một màng chống thấm HDPE Carbofol® với một hệ thống chống thấm ô (Hình minh họa). Hệ thống này xả nước thấm đến mà không có áp lực lên hệ thống thoát nước theo chiều dọc ở chân cấu trúc. Nếu nước thấm tương ứng với lớp XA3 (“rất hung dữ”), 360 ° geomembrane một lớp phải được cài đặt vì lý do chống ăn mòn.

Hệ thống chống thấm áp suất thủy tĩnh (DWA) “chống thấm 360 ° với các đỉnh nước phân đoạn”

Khi có áp lực nước thủy tĩnh, nên sử dụng bê tông không thấm nước được bảo vệ bằng Màng chống thấm HDPE Carbofol®, đặc biệt nếu phân loại nước thấm tương ứng với lớp triển lãm XA3 . Để hạn chế thiệt hại tiềm năng và hạn chế khu vực bị hư hỏng, các đoạn bê tông cũng được chống thấm bằng các đỉnh nước bên ngoài.

Hệ thống chống thấm áp suất thủy tĩnh với hệ thống phun tích hợp (DWA-I) “chống thấm 360 ° với tách phân đoạn bao gồm các thiết bị phun áp lực thủy tĩnh”

Đối với áp suất thủy tĩnh vượt quá cột nước 10 m, một hệ thống phun tích hợp cho các lựa chọn sửa chữa mục tiêu được lên kế hoạch (Hình minh họa). Hệ thống chống thấm tương ứng với việc xây dựng hệ thống áp suất thủy tĩnh (DWA).

Bentofix® X sử dụng chốn thấm

Bảo vệ (ví dụ: đường hầm bảo vệ địa kỹ thuật không dệt Secutex® R 1001-B2)

Chống thấm (hàng rào chống thấm bổ sung trong đường hầm)

Ngăn chặn lưu lượng nước theo chiều dọc phía sau màng đường hầm