Giải pháp cho kỹ thuật thủy lợi

Có rất nhiều ứng dụng và lợi ích của hệ thống địa kỹ thuật trong kỹ thuật thủy lợi hiện đại. Các giải pháp hiệu suất cao của Naue cung cấp,hệ thống chống xói mòn, bảo vệ cho sườn đê, sông suối và bờ kè, kỹ thuật thoát nước dễ thực hiện để chống lũ, giảm thiểu tác động dòng chảy, đảm bảo tuổi thọ theo kế hoạch của các cấu trúc ngoài khơi và cung cấp bảo vệ lâu dài cho cơ sở hạ tầng ven biển.

Kỹ thuật Thủy lợi ở Việt Nam 

Kỹ thuật thủy lợi bao gồm các công tác mà Hưng Phú có kinh nghiệm như. Kè chống xói mòn sông suối bao gồm hai hình thức kè cứng bằng Rọ đá – Thảm rọ đá và kè mềm bằng Túi địa kỹ thuật. 

Trong các giải pháp mà NAUE đã trình bày trên trang Blog, cũng như các sản phẩm đạt chất lượng về tuổi thọ như Vải địa kỹ thuật Secutex có lớp không dệt xuyên kim kháng UV đến 10 năm.

Công tác bảo vệ bờ biển như ngăn sự xói mòn của sóng, các đê chắn giảm năng lượng sóng bảo vệ các công trình đường bộ hoặc dân sinh chạy qua bờ. Cũng như các phương pháp lót kênh mà Chúng tôi đề xuất trong Giải pháp. 

Kỹ thuật thủy lợi hiện nay ở Việt Nam, việc lót kênh mương bằng màng chống thấm HDPE dẫn nước tưới tiêu hoặc các hồ chứa nước trong sản xuất nông nghiệp ngày càng phổ biến hơn. 

Hiện nay ở Việt Nam việc sử dụng màng chống thấm sét nén Bentofix vẫn đang còn những khó khăn và chưa phổ biến. Có thể rào cản về chi phí còn khá cao nên những Dự án ở Việt Nam vẫn phải nhiều cân nhắc.