Quy định của Việt Nam về việc chôn lấp rác

Khi quy hoạch sử dụng và thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ đầu tư và cơ quan chức năng phải tính đến khả năng tái sử dụng mặt bằng chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đóng cửa.

Nội dung trên vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, để tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường có liên quan, nếu đảm bảo mới tiến hành tái sử dụng.

Hơn nữa, trong suốt thời gian chờ tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiếp tục tiến hành việc xử lý nước rỉ rác, khí thải theo quy định.

Sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có các trách nhiệm sau: Tiến hành theo dõi sự biến động của môi trường tại các trạm quan trắc; Thành lập lại bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Màng chống thấm Bentonite

Giải pháp chôn lấp Naue tuân thủ các quy định

Các cơ quan quản lý trên khắp thế giới từ lâu đã chấp nhận địa tổng hợp như một giải pháp thiết kế thay thế hoặc đã hoàn toàn yêu cầu sử dụng chúng trong một số ứng dụng nhất định.

Ngành quản lý chất thải đã được hưởng lợi nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, thông qua yêu cầu sử dụng địa tổng hợp trong các hệ thống ngăn chặn và đóng cửa chất thải rắn đô thị.

Châu Âu, Đức và Hoa Kỳ cung cấp các trường hợp điển hình cho việc kết hợp địa tổng hợp vào các quy định về môi trường để ngăn chặn hoặc giảm càng nhiều càng tốt, bất kỳ tác động tiêu cực nào từ việc chôn lấp nước mặt, nước ngầm, đất, không khí hoặc sức khỏe con người. Điều này đạt được bằng cách đưa ra các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Châu Âu: Chỉ thị bãi rác

Chỉ thị chôn lấp rác thải (Chỉ thị của Hội đồng 1999/31/EC ngày 26 tháng 4 năm 1999) là một chỉ thị do Liên minh châu Âu ban hành sẽ được các quốc gia thành viên thực hiện trước ngày 16 tháng 7 năm 2001.

Chỉ thị được áp dụng cho tất cả các khu xử lý chất thải và chia chúng thành ba loại: (I) bãi chôn lấp chất thải trơ, (II) bãi chôn lấp chất thải nguy hại và (III) bãi chôn lấp chất thải không nguy hiểm.

Chỉ thị chôn lấp của EU yêu cầu bảo vệ đất, nước ngầm và nước mặt, đạt được bằng sự kết hợp của một rào cản địa chất và một lớp lót đáy (nơi các rào cản này có thể được hoàn thành nhân tạo và gia cố bằng các phương tiện khác bảo vệ tương đương, ví dụ như với GCL) và ngoài hàng rào địa chất là một bộ sưu tập nước rỉ và một hệ thống niêm phong nhân tạo (ví dụ: HDPE 2mm geomembrane) cho các bãi chôn lấp nguy hiểm và không nguy hiểm.

Hoa Kỳ: Quy định phụ đề D

Việc thông qua Đạo luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên (RCRA) vào năm 1976 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quản lý chất thải quốc tế ở một mức độ nào đó, một phần là do ngành chất thải bị chôn vùi khổng lồ ở Hoa Kỳ.

Mã phụ đề D của RCRA liên quan đến chất thải rắn đô thị, và vào đầu những năm 1980, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã di chuyển Phụ đề D để yêu cầu địa tổng hợp để bảo vệ lớp lót lâu dài của đất và nước ngầm. Điều này cung cấp một kết nối mạnh mẽ giữa các lĩnh vực quản lý chất thải và địa tổng hợp, một trong đó sẽ cung cấp một quy mô đáng kể cho các dự án và nghiên cứu.

Hệ thống lót đôi (lớp lót chính và thứ cấp) đã trở thành giải pháp phổ biến và hiệu quả cao để ngăn chặn chất thải rắn đô thị và các tế bào chất thải nguy hại. Hiệu quả của địa tổng hợp trong các hệ thống lót cơ sở và hệ thống che phủ đã dẫn đến quản lý chất thải là lĩnh vực cơ sở hạ tầng được đánh giá cao nhất ở Hoa Kỳ (Asce Report Card on American Infrastructure).

Ngoài ra, hồ sơ mạnh mẽ về chất thải rắn đã khiến EPA Hoa Kỳ yêu cầu các hệ thống địa chất tương tự để chứa các mỏ tro than lớn của quốc gia. Nhìn chung, kinh nghiệm của Đức và Hoa Kỳ nhấn mạnh lý do tại sao địa tổng hợp được hoan nghênh trong quy định.

Chúng được hỗ trợ bởi một hồ sơ rộng rãi về hiệu suất, đã chứng minh những cải tiến ổn định về hiệu quả và kỹ thuật lắp đặt và cung cấp thử nghiệm và dữ liệu có thể định lượng, lặp lại để hỗ trợ sự tự tin về khả năng tương thích hóa học, phù hợp với thiết kế, lựa chọn kinh tế và nhiều hơn nữa để quản lý chất thải.

Đức: BAM & LAGA

Kể từ cuối những năm 1970, LAGA của Đức (Nhóm công tác nhà nước về chất thải) đã đưa ra các khuyến nghị cho các bãi chôn lấp. Các quy định hành chính của Hướng dẫn kỹ thuật về chất thải (1991) và Hướng dẫn kỹ thuật về chất thải đô thị (1993) giám sát, liên quan đến sự thống nhất liên bang trong các yêu cầu hệ thống niêm phong bãi chôn lấp.

Công việc của LAGA đã bao gồm sự hài hòa giữa 40 cơ quan phê duyệt có liên quan ở Đức để tạo ra các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia thống nhất (BQS) và đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

Cùng với công việc của LAGA, BAM (Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Vật liệu Liên bang) đã phát hành Chỉ thị NRW cho Geomembranes vào năm 1986 và Bộ luật Rào cản Niedersachsen vào năm 1989. Chỉ thị Landfi ll năm 2009 đã giúp thiết lập thẩm quyền quản lý đầy đủ cho BAM trong việc sử dụng địa tổng hợp của khu vực bãi rác.

Ngày nay, BAM giám sát các đánh giá phù hợp có liên quan cho địa tổng hợp, các quy định được thực thi trên toàn quốc. Các sản phẩm địa âm trong các hệ thống lót bãi rác của Đức phải cung cấp tuổi thọ tối thiểu 100 năm.