Màng chống thấm HDPE đáp ứng các thông số ngăn chặn nghiêm ngặt của các quy định lót chôn lấp

Chống thấm cho các hố chôn lấp cung cấp bảo vệ vĩnh viễn đất và nước ngầm khỏi các chất ô nhiễm trong một khối chất thải. Các yêu cầu hệ thống chống thấm thường được quy định trong các quy định quốc gia và địa tổng hợp đã trở thành thành phần phổ biến của các hệ thống này. Màng chống thấm HDPE tổng hợp đáp ứng các thông số ngăn chặn nghiêm ngặt của các quy định lót chôn lấp.

Màng địa kỹ thuật cung cấp một giải pháp chống thấm hiệu quả, hiệu quả đáng kể và bền vững để bảo vệ môi trường lâu dài. Nhưng để đạt được hiệu quả này đòi hỏi phải có thiết kế, đặc điểm kỹ thuật và lắp đặt hệ thống địa tổng hợp thích hợp.

Để loại bỏ chất thải để sửa chữa hoặc khắc phục một hệ thống rào cản được thiết kế hoặc thực hiện không đúng cách là khó khăn về mặt kỹ thuật và tốn kém.

Các chất địa tổng hợp được sử dụng trong một hệ thống lót cơ sở phải được làm từ nguyên liệu thô chất lượng cao. Các bộ địa tổng hợp phải có khả năng chống lại sự tấn công hóa học và sinh học cao.

Đối với sườn bên, hàng rào polymer phải có các đặc tính ma sát thích hợp cho địa chi-địa tổng hợp và địa tổng hợp-đất.

Hiểu cách đánh giá và lựa chọn đúng các vật liệu này sẽ ngăn chặn sự leo thang không thể chấp nhận được hoặc sự phát triển của các căng thẳng kéo trong hệ thống. Sức căng bề mặt và bất ổn địa chất không được giải quyết có thể dẫn đến sự bất ổn độ dốc và thất bại có thể xảy ra.

Hệ thống chống thấm cho các hố chôn lấp

Độ dày của geomembranes trong một hệ thống lót cơ sở thường được thiết lập trong các quy định. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, chính thường gọi cho geomembranes HDPE 1,5mm. Ở Đức, 2,5mm là tiêu chuẩn, ở các nước châu Âu khác như Anh 2mm geomembranes HDPE dày 2mm được sử dụng.

So với các giải pháp xây dựng nói chung như một lớp nhựa đường, cả hai phạm vi độ dày địa tổng hợp này đều có hiệu quả chi phí cao hơn đáng kể và chúng không thấm nước và bền hơn nhiều trong việc ngăn chặn.

Ở nhiều quốc gia, lớp lót đất sét địa tổng hợp (GCLs) cũng được phép sử dụng trong hệ thống lót bãi rác thay thế cho các lớp khoáng sản đất sét.

Các hệ thống cũng có thể bao gồm vải địa kỹ thuật không dệt để bảo vệ các vật liệu rào cản không thấm nước khỏi thiệt hại lắp đặt và quá tải ballastrelated.

Các lớp bảo vệ được xác định bởi chiều cao của bãi chôn lấp và kích thước hạt và cấu hình của lớp thoát nước. Vải địa kỹ thuật không dệt cũng có thể hoạt động như một lớp aration sep và lọc giữa lớp thoát khoáng và chất thải.