Sau khi đóng cửa, các bãi chôn lấp phải được niêm phong

Các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống chống thấm bãi chôn lấp loại I (chất thải trơ), II (chất thải rắn đô thị, không nguy hiểm) và III (chất thải nguy hại) thường được nêu trong các quy định quốc gia.

Yêu cầu an toàn cao được áp dụng cho tất cả các thành phần của hệ thống niêm phong. Mỗi sản phẩm địa kỹ thuật thường phải được phê duyệt bởi chính quyền.

Một phần của quá trình phê duyệt nên cho thấy, trong dữ liệu thử nghiệm, các thành phần hệ thống niêm phong có thể cung cấp ít nhất 100 năm tuổi thọ.

Ngoài ra, sự quan tâm đến việc tái phát triển tiềm năng của một bãi rác cũ đã tăng lên đáng kể, làm cho việc kiểm soát đóng cửa thậm chí còn quan trọng hơn.

Hệ thống đóng nắp địa tổng hợp cung cấp một giải pháp an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường cho các bãi chôn lấp với kỹ thuật cao và phức tạp

Chống thấm bãi chôn lấp loại I thường chỉ cần một thành phần địa kỹ thuật duy nhất, chẳng hạn như lớp lót đất sét địa chất hoặc địa tổng hợp. Điều này nhấn mạnh chất lượng hiệu suất và sự tin tưởng vào các giải pháp này.

Theo một số quy định chôn lấp quốc gia và quốc tế, ví dụ như Chỉ thị chôn lấp châu Âu, thiết kế loại II phải có hai thành phần niêm phong. Các yếu tố này phải kiểm tra lẫn nhau, vì vậy chúng phải có các thành phần khác nhau.

Sự kết hợp của một lớp lót đất sét địa tổng hợp (GCL) với màng chống thấm là một cách tiếp cận an toàn, đủ điều kiện, được thiết lập tốt và được công nhận cho các thiết kế thành công, lâu dài.

Để đạt được một GCL sinh thái, kinh tế và hiệu suất tốt hơn cho các ứng dụng chôn lấp, một màng địa sét nén Bentofix® GCL đa năng với lớp phủ polyethylene không thấm nước có thể được sử dụng trong nắp chôn lấp.

Nó giúp làm cho việc lắp đặt GCL thậm chí còn hiệu quả hơn, an toàn hơn và lâu dài hơn khi hai hệ thống rào cản được lắp đặt trong một bước. Bentofix GCL đa thành phần cải thiện hiệu suất tổng thể và giảm rủi ro của một hệ thống lót duy nhất.

Giải pháp giới hạn chống thấm bãi chôn lấp

Màng chống thấm HDPE Carbofol® được sử dụng với sự chấp thuận của BAM hoặc các phê duyệt quốc gia khác trong các bãi chôn lấp được xếp hạng loại 1 (chất thải trơ) làm yếu tố niêm phong duy nhất.

Trong loại II (chất thải rắn đô thị; chất thải không nguy hại) và bãi chôn lấp III (chất thải nguy hại), Carbofol® được sử dụng kết hợp với một lớp khoáng chất / đất sét (ví dụ như lớp lót đất sét nén).

Màng chống thấm HDPE này đáp ứng các yêu cầu hóa học và vật lý nghiêm ngặt cần thiết cho một bãi chôn lấp an toàn, được thiết kế lâu dài.

Bề mặt của Carbofol® mịn (đối với độ dốc lên đến khoảng 1: 9) hoặc có cấu trúc / kết cấu đồng nhất (đối với độ dốc cao hơn). Giải pháp này cung cấp một rào cản mạnh mẽ chống lại sự xâm nhập của nước mưa và khí metan.

Lớp lót đất sét địa tổng hợp Bentofix® (GCL) là vật liệu composite được làm bằng hai lớp vải địa kỹ thuật đóng gói một lõi natri bentonite bột có khả trương nở cao gấp 15 lần.

Vải địa kỹ thuật xuyên kim  trong sản xuất và quy trình khóa nhiệt độc quyền liên kết chặt chẽ các sợi địa kỹ thuật trên toàn bộ bề mặt của vật liệu. Điều này ngăn ngừa xói mòn bentonite và tăng độ bền của vật liệu.

Bentofix® GCLs thay thế các lớp chống thấm truyền thống dày hơn, phức tạp hơn. Cách tiếp cận địa tổng hợp cung cấp một rào cản có khả năng chống hút ẩm và tự niêm phong chống lại thiệt hại lắp đặt.

Sức mạnh cắt bên trong và đặc điểm ma sát của Bentofix® cũng đủ cho các sườn dốc hơn.