Niêm phong các khu vực bị ô nhiễm một cách an toàn và vĩnh viễn

Các bãi chôn lấp trước đây và các địa điểm bị ô nhiễm thường được giới hạn và khắc phục. Các công trình kỹ thuật này cũng có thể bao gồm việc tái sử dụng có lợi các công trình.

Các chất gây ô nhiễm tại chỗ và sự định cư không đồng đều trong lòng đất phía trên các ô chứa chất thải trước đây này trình bày một số thách thức địa kỹ thuật.

Như vậy, các biện pháp giới hạn thường được lựa chọn vì khả năng cô lập và chứa chất gây ô nhiễm. Các biện pháp đóng cửa cũng có thể được đánh giá về khả năng tăng khả năng chịu tải của thực địa để tái sử dụng an toàn hơn.

Hệ thống giới hạn cho các ô chứa chất thải trước đây và các công trình bị ô nhiễm phải có chất lượng cao nhất. Điều này đặc biệt đúng khi tái sử dụng đất được lên kế hoạch (ví dụ: cho sân chơi, vườn công cộng, sân thể thao).

Nếu việc tái sử dụng thương mại hơn được nhắm mục tiêu, chẳng hạn như bãi đậu xe, hoặc nếu một tuyến đường bị buôn bán sẽ đi qua bất kỳ phần nào của đất, cần có khả năng chịu tải cao hơn.

Không thường xuyên, các sườn dốc phải được xây dựng lại để tiết kiệm không gian hoặc hoạt động đúng trong thiết kế tái sử dụng.

Hệ thống giới hạn địa tổng hợp cho phép sử dụng hiệu quả đất địa phương. Khi đất đáng kể có thể cần phải được cải cách nếu các nguồn đất bên ngoài được yêu cầu.

Khả năng sử dụng đất của địa phương có thể cung cấp tiết kiệm đáng kể trong quá trình xây dựng, cả từ quan điểm thu mua vật liệu và về thời gian xây dựng giảm đáng kể.

Các biện pháp khử nhiễm tốn kém có thể tránh được. Việc giảm hoặc loại bỏ vận chuyển vật liệu bên ngoài nặng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giảm lượng khí thải carbon của dự án.

Màng chống thấm và lớp lót đất sét địa âm đóng gói các khu vực bị ô nhiễm một cách an toàn và vĩnh viễn, giảm thiểu hoặc loại bỏ xả thải ô nhiễm. Những rào cản địa tổng hợp này, như hàng hóa cuộn, có thể được cài đặt hiệu quả.

Nhiều biến thể sản phẩm của chúng, được hỗ trợ bởi nguyên liệu thô chất lượng cao, cho phép chúng được nhắm mục tiêu đến những thách thức cụ thể.

Chẳng hạn như sự độc hại của các chất gây ô nhiễm được chứa, địa hình địa điểm, biến thể lượng mưa và nhiều hơn nữa.

Và, so với các giải pháp niêm phong truyền thống (ví dụ, đất sét nén và các biện pháp cải tiến insituground khác), các hệ thống địa âm mỏng hơn đáng kể nhưng cung cấp bảo mật tuyệt vời hoặc nhiều hơn.

Lợi thế này tiết kiệm chi phí giới hạn và cho phép một công trình tối đa hóa khối lượng lưu trữ trước khi đóng cửa.

Gia cố lưới địa kỹ thuật  được sử dụng trên các công trình này cũng như để cho phép giao thông hoặc xây dựng trên đất mềm hoặc để ổn định các khu vực chống sụp đổ.

Vải địa kỹ thuật không dệt, bao gồm các sản phẩm không dệt được phức hợp trong một Lưới địa tổng hợp, cũng có thể được sử dụng để cung cấp sự tách biệt và ổn định của đất.

Để đạt được một GCL sinh thái, kinh tế và hiệu suất tốt hơn để đóng gói các công trình bị ô nhiễm, một Bentofix® GCL đa năng với lớp phủ màng chống thấm HDPE không thấm nước có thể được sử dụng.

Nó giúp làm cho việc lắp đặt GCL thậm chí còn hiệu quả hơn, an toàn hơn và lâu dài hơn khi hai hệ thống rào cản được lắp đặt trong một bước. GCL đa năng ® cải thiện hiệu suất tổng thể và giảm rủi ro của hệ thống chống thấm duy nhất.