Khi mỏ có giá trị của quặng, chẳng hạn như đồng hoặc vàng, được khai thác, những gì còn lại của quặng là chất thải.

Thông thường, đó là một tỷ lệ cao của quặng được xử lý tại mỏ. Có khả năng bị ô nhiễm từ quá trình khai thác hoặc chứa các thành phần có hại cho môi trường, chất thải phải được cách ly để ngăn ngừa thiệt hại môi trường lâu dài.

Các kỹ sư thiết kế làm việc trên các mỏ phải phân bổ không gian cant signifi để ngăn chặn thích hợp các chất thải.

Tất cả hoặc phần lớn khu vực này phải được niêm phong bằng một hệ thống lót địa lý không thấm nước (ví dụ: geomembrane) hoặc hệ thống lót composite (ví dụ: lớp lót đất sét geomembrane / geosynthetic).

Những hệ thống niêm phong này bảo vệ cơ sở và các bức tường của một hồ chứa được hàn kín.

Thông thường, bề mặt của các chất thải sẽ được bao phủ bởi một hệ thống địa tổng hợp sau khi đóng cửa một phần hoặc toàn bộ mỏ.

Khi các địa điểm mỏ tăng kích thước, kỹ thuật cần thiết để chứa đúng khối lượng chất thải đã niêm phong.

Việc mở rộng quy mô ngăn chặn này thường đòi hỏi không chỉ các hệ thống lót mà còn cả hệ thống gia cố và niêm phong cho các hố chôn lấp.

Hơn nữa, độ sâu ngày càng tăng của hồ chứa nước thải đòi hỏi thiết kế kỹ thuật chống thấm triệt để hơn.

Các chất địa tổng hợp được sử dụng phải bền và được chứng minh trong môi trường tích cực trong thời gian dài. Ví dụ, độ sâu của hồ chứa có thể vượt quá 75 m.

Trong những trường hợp này, chất thải bị ô nhiễm, nói chung là quá sâu và nguy hiểm cho hệ thống lót và gia cố được theo dõi. Với an ninh môi trường của công trình dựa trên các hệ thống bảo vệ môi trường này, các địa tổng hợp được chọn phải được tin cậy.

Giải pháp Naue cho quản lý chất thải

Polyetylen mật độ cao Carbofol® (HDPE) geomembranes có tính năng hóa học đặc biệt, vết nứt ứng suất và khả năng chống tia CỰC TÍM. Độ bền và khả năng tương thích hóa học của chúng được hỗ trợ tốt bởi dữ liệu và hồ sơ dự án trong quản lý chất thải.

Vải địa kỹ thuật Secutex® cung cấp sự bảo vệ lâu dài, mạnh mẽ và ổn định ma sát cho màng chống thấm , ổn định độ dốc và hơn thế nữa.

Các geogrids Secugrid® và Combigrid® cung cấp khả năng chống lại các mối đe dọa hóa học và sinh học cao. Các thanh phẳng đồng nhất của chúng và các mối nối hàn cường độ cao cung cấp sự gia cố lâu dài, mạnh mẽ của các cấu trúc đất.

Ngoài ra, các giải pháp lót composite (Carbofol® geomembranes với Bentofix® GCLs) cung cấp hiệu suất lót hiệu quả, lâu dài và bảo vệ môi trường đặc biệt trong cài đặt quản lý chất thải.