Cuộc sống của một mỏ rất khác nhau.

Nó có thể bị đóng cửa sau 6 tháng do sự sụt giảm nhanh chóng của giá thị trường đối với kim loại. Công trường khai thác tương tự có thể được mở lại 10 năm sau đó khi tăng giá làm cho khu mỏ khả thi về mặt kinh tế trở lại.

Một mỏ có thể hoạt động trong 20 năm với ít gián đoạn, nhưng trong suốt những năm đó thay đổi gấp ba lần loại quặng có giá trị mà nó xử lý. Quyền sở hữu khu mỏ có thể chuyển nhiều lần.

Sự phát triển của các công nghệ khai thác mới có thể khiến một số cơ sở đóng cửa từ lâu được mở lại để quặng có thể được khai thác thêm.

Bất cứ điều gì xảy ra trong giai đoạn hoạt động của cuộc sống của một mỏ, nhu cầu đóng cửa có trách nhiệm luôn luôn hiện diện. Các hoạt động khai thác liên quan đến sự xáo trộn địa chất của đất. Hóa chất nguy hiểm được sử dụng. Các mối đe dọa môi trường sẽ vẫn còn sau khi các hoạt động chấm dứt.

Một số biện pháp sẽ được sử dụng để xử lý và làm sạch trầm tích tại chỗ bị đóng cửa và một số vật liệu có khả năng gây hại sẽ bị chôn vùi. Nhiều địa điểm cố gắng trả lại thảm thực vật tương tự như khu vực đã tồn tại ở đó trước khi mỏ phát triển.

Một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện sự an toàn lâu dài của khu mỏ là cô lập những gì đã từng là các khu vực khai thác (ví dụ: cơ sở lưu trữ chất rỉ hoặc chất thải cũ) bằng cách cài đặt một hệ thống màng chống thấm HDPE

Màng chống thấm đất sét địa tổng hợp GCL, vải địa kỹ thuật và vật liệu thoát nước SecuDrain được sử dụng để che phủ, đóng gói và cô lập sạch sẽ đất bị ô nhiễm. Các hệ thống này loại bỏ sự chuẩn hóa của lượng mưa, ngăn chặn dòng chảy bị ô nhiễm, cho phép đất sạch được lắp đặt trên đầu trang để hỗ trợ tái thiết lập thảm thực vật khỏe mạnh, và nhiều hơn nữa.

Giải pháp Naue cho việc niêm phong khu mỏ

Màng chống thấm HDPE Carbofol® có khả năng chống nứt hóa học, sinh học và ứng suất đặc biệt. Cuộc sống phục vụ lâu dài của họ trong các cơ sở bị chôn vùi làm cho họ trở thành một rào cản không thấm nước lý tưởng để cô lập đất bị ô nhiễm, chất thải cũ và các mối quan tâm di sản môi trường khác trong khai thác mỏ.

Bentofix® GCLs cung cấp hiệu suất lót hiệu quả, lâu dài và bảo vệ môi trường mạnh mẽ trong các ứng dụng giới hạn. Lớp phủ polymer trên dòng Bentofix® X cung cấp sự bảo vệ bổ sung chống hút ẩm và xâm lấn rễ cũng như các đặc tính rào cản khí tăng cường.

Vải địa kỹ thuật Secutex® cung cấp bảo vệ lâu dài, mạnh mẽ các vật liệu hệ thống lót, đóng gói và tách đất, và ổn định bộ lọc để thoát nước hiệu quả trong thiết kế đóng cửa.

Secudrain® là một vật liệu composite đa chức năng (lõi địa kỹ thuật và thoát nước) cung cấp lọc, bảo vệ và thoát nước cho khí và nước thông hơi trong các hệ thống đóng cửa.

Thảm kiểm soát xói mòn secumat® có một ma trận tổng hợp ngăn chặn sự trượt và rửa ra khỏi đất và bao phủ các lớp trong khi tạo điều kiện cho sự phát triển thảm thực vật nhanh chóng.