Làm thế nào ngành công nghiệp khai thác mỏ toàn cầu kiểm soát chi phí của nó và cải thiện hiệu suất môi trường

Không còn nghi ngờ gì nữa, lọc rửa quặng đã trở thành một động lực to lớn cho sự phát triển của các hoạt động khai thác mỏ trên toàn thế giới. Vài thập kỷ trước, chỉ có khoảng 3% nguồn cung cấp đồng và vàng được sản xuất thông qua việc lọc quặng. Ngày nay, khối lượng đang vượt quá 30% hàng năm.

Đồng chalcopyrite có giá trị, trước đây không được coi là kinh tế trong phát triển rò rỉ đống, bây giờ là chất thải, cũng như niken laterite, uranium và thậm chí cả đất hiếm.

Sự phát triển của việc lọc quặng gắn liền với quy mô lớn mà các mỏ đang được xây dựng, với một số địa điểm đòi hỏi đầu tư rất lớn. Các hố lưu trữ quặng có thể gần 200m khi các hoạt động tìm cách nhanh chóng chứng minh và duy trì năng suất khai thác.

Việc lọc quặng khai thác đạt được điều này – nhưng chỉ với sự hỗ trợ ngăn chặn của địa tổng hợp.

Geomembranes và lớp lót đất sét địa tổng hợp (GCLs) được sử dụng cho lớp lót miếng lót bùn đống, lót rãnh chứa nước thải ô nhiễm, hố xử lý, lưu trữ nước tại chỗ, màng chống thấm phủ trên các chồng quặng để đổ nước mưa (thay vì pha loãng nước thải từ lọc rửa quặng) và quản lý nước thải tại chỗ.

Các giải pháp lót địa tổng hợp cho phép phát triển độ dốc (bao gồm cả đỉnh núi). nước thải ô nhiễm dễ dàng hơn từ quặng chất đống, và vật liệu có giá trị không bị mất hoặc thấm vào đất hoặc nguồn nước địa phương.

Nước tại chỗ được quản lý hiệu quả hơn, điều này cũng cải thiện chi phí khai thác, vì quản lý nước và nước thải là một chi phí chính trong khai thác mỏ.

Theo những cách này, cải thiện kinh tế khai thác mỏ với các giải pháp ngăn chặn địa tổng hợp cũng là cách tốt nhất để cải thiện hiệu suất môi trường lâu dài trong khai thác mỏ.

Giải pháp Naue cho việc đãi quặng

Polyetylen mật độ cao Carbofol® (HDPE) geomembranes có tính năng hóa học đặc biệt, vết nứt ứng suất và khả năng chống tia CỰC TÍM. Chúng có độ bền và khả năng tương thích hóa học để chịu được các giải pháp rửa quặng khai thác tích cực trong các hồ chứa chất thải và nước bẩn.

Texturing có sẵn có thể tăng cường các đặc tính ma sát cần thiết cho sự ổn định độ dốc của hệ thống lót. Và đối với quản lý nước tại chỗ và xử lý chất lỏng ngăn chặn, Carbofol® là đặc biệt.

Geomembranes không phải là tất cả những gì các công trình khai thác yêu cầu. Vải địa kỹ thuật Secutex® cung cấp sự bảo vệ lâu dài, mạnh mẽ và ổn định cho geomembranes trên địa hình khó khăn và trong các kịch bản xếp quặng cao.

Ngoài ra, các giải pháp lót composite (Carbofol® geomembranes với Bentofix® GCLs) cung cấp hiệu suất lót đáng tin cậy, hiệu quả, lâu dài để cải thiện rò rỉ nước thải và hiệu suất môi trường trong gần như tất cả các hoạt động khai thác.