Bay hơi được sử dụng trong một loạt các hoạt động khai thác mỏ để tách các vật liệu có giá trị từ nước hoặc nước muối.

Muối tinh thể, ví dụ, có thể được chiết xuất bằng cách bay hơi. Nước muối giàu lithium có thể được tập trung thông qua bốc hơi.

Những vật liệu này, khi được thu hoạch từ ao năng lượng mặt trời, sau đó có thể được tái cấu trúc thành các mặt hàng được sử dụng trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, trong nông nghiệp, trong các sản phẩm thực phẩm, v.v.

Đối với các địa điểm mà việc khắc phục hoặc cô lập chất gây ô nhiễm là một mục tiêu, hành động bốc hơi trong ao được thiết kế cũng có thể là một giải pháp hiệu quả, đặc biệt là trong trường hợp trầm tích bị ô nhiễm.

Quá trình bay hơi thường đòi hỏi một quy mô cant signifi để có hiệu quả và kinh tế hơn.

Các giải pháp lót địa tổng hợp được sử dụng để ngăn ngừa sự mất mát của các vật liệu có giá trị trong thấm. Họ cũng cung cấp bảo vệ môi trường mạnh mẽ.

Bản chất có khả năng hung hăng của vật liệu được khai thác bởi sự bốc hơi đòi hỏi phải chăm sóc môi trường, đặc biệt là với khối lượng tập trung mà quá trình bốc hơi mang lại.

Trong nhiều tình huống, các giải pháp mang thai được bơm vào ao được thiết kế trong nhiều chu kỳ cho đến khi ao đã được fi lled với một vụ thu hoạch đủ khá lớn để biện minh cho kinh tế thu thập nó.

Hệ thống có thể sẽ được tiếp xúc với cả vật liệu quan tâm và điều kiện môi trường giáo phái diffi trong một khoảng thời gian đáng kể (ví dụ, nhiều năm) trước khi thu hoạch xảy ra.

Như vậy, hiệu suất lâu dài và độ bền là điều cần thiết cho một hệ thống lót ao bốc hơi.

Giải pháp naue cho ao bốc hơi

Polyetylen mật độ cao Carbofol® (HDPE) geomembranes có tính năng hóa học đặc biệt, vết nứt ứng suất và khả năng chống tia CỰC TÍM.

Độ bền của chúng trong điều kiện lắp đặt khó khăn làm cho chúng trở thành vật liệu lót lý tưởng cho nhiều cài đặt khai thác, bao gồm cả ao bay hơi. Carbofol® thích hợp cho các thiết kế ngăn chặn tiếp xúc và chôn vùi và mạnh mẽ chống lại nhiều loại chất lỏng được sử dụng trong các hoạt động khai thác mỏ.

Lớp lót đất sét địa tổng hợp Bentofix® (GCLs) cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng ao bay hơi, tùy thuộc vào những gì đang được chứa. Cũng giống như người ta phải đảm bảo rằng một polymer geomembrane tương thích về mặt hóa học với dung dịch được chứa, với GCLs, người ta phải kiểm tra khả năng tương thích hóa học với lõi bentonite. Trong môi trường tích cực hơn, Bentofix® phủ GCLs, với hàng rào polymer đùn bổ sung của họ, có thể là giải pháp tốt hơn.

Cả Carbofol® và Bentofix® đều được thiết kế để ngăn chặn mạnh mẽ, lâu dài trong môi trường khó khăn. Các cuộn hiệu quả của chúng, bao gồm tùy chọn Carbofol® rộng 9,3m, cho phép phủ sóng đáng kể, giảm thời gian lắp đặt và chất thải vật liệu tại chỗ.