Ổn định mái dốc với địa tổng hợp

Các sản phẩm geogrid gia cố secugrid® thường được sử dụng để ổn định ổn định mái dốc. Thảm kiểm soát xói mòn secumat® được sử dụng trên sườn dốc để ngăn ngừa xói mòn đất, cũng như thảm thực vật hoặc hạt giống bị cuốn trôi do mưa. Trong cả hai trường hợp, các sản phẩm lưới địa kỹ thuật Secugrid® và lưới địa kỹ thuật ba chiều Secumat® có thể được sử dụng hiệu quả để giúp bảo vệ sườn dốc khỏi xói mòn và trượt đất.

Sự ổn định

Người ta thường thiết kế các mái dốc càng dốc càng tốt để tối ưu hóa việc sử dụng đất. Điều này có thể dẫn đến một khu vực có độ dốc lớn hơn hoặc giảm diện tích bờ kè.

Nếu các đặc tính ma sát và sức mạnh của đất không thể cung cấp một cấu trúc ổn định, các biện pháp gia cố cần thiết được đặt ra.

Lưới địa kỹ thuật Secugrids® là một sự thay thế kinh tế để ổn định triền dốc. Được làm từ các thanh polyester phẳng nguyên khối cường độ cao pet hoặc polypropylene PP, Lưới địa kỹ thuật Secugrid® củng cố cấu trúc đất bằng cách gia cố giằng từ 2 đến 3 chiều. Ngoài các sản phẩm trên, một vài dự án được gia cố bằng Rọ đá hoặc Thảm đá neo chân cấu trúc của mái dốc.

Kiểm soát xói mòn

Trên các sườn dốc, đặc biệt là với đất cát mịn, lượng mưa lớn có thể làm xói mòn đất bề mặt. Xói mòn và rửa trôi lớn hơn có thể xảy ra nếu độ dốc được che chở bởi thảm thực vật kém. Thảm kiểm soát xói mòn địa tổng hợp thường được sử dụng để giải quyết các điều kiện dốc, dễ bị xói mòn.

Thảm kiểm soát xói mòn secumat® có thể làm giảm đáng kể việc rửa sạch đất trong những trận mưa lớn phổ biến ở Trung Âu.

Cấu trúc ba chiều, giống như mê cung của vải địa kỹ thuật không dệt Secumat® được thiết kế để cho phép cả đất hạt mịn và sỏi lấp đầy được giữ lại.

Cấu trúc Secumat® giữ đất ở vị trí trên sườn dốc hơn và cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho thảm thực vật trong giai đoạn đầu của sự phát triển thảm thực vật.

Tạm kết

Các lưới địa kỹ thuật secugrid® đảm bảo sự ổn định của các cấu trúc đất trên dốc taluy và lưu vực giữ nước, cũng như các đập và các sườn dốc khác, nơi tiết kiệm không gian, kè dốc được đặt ra.

Các sản phẩm kiểm soát xói mòn secumat® được sử dụng để ngăn chặn xói mòn trên sườn dốc hoặc các khu vực chịu dòng chảy hỗn loạn theo chu kỳ.

Nó ngăn chặn đất bị rửa trôi trong mưa lớn và cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho thảm thực vật – đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của sự phát triển của cây.

Trong rãnh thoát nước, Secumat® cũng ngăn chặn sự rửa trôi hạt đất, do đó đảm bảo hiệu suất bảo vệ của vật liệu.